Bartłomiej Szewczuk

aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu prawa konkurencji w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na temat „Przejęcia kontroli jako przejaw koncentracji przedsiębiorców”, pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kopaczyńskiej-Pieczniak.

Od 2019 jest aplikantem w ORA w Warszawie.