Bartłomiej Szewczuk

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obronił pracę magisterską z zakresu prawa konkurencji w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na temat „Przejęcia kontroli jako przejaw koncentracji przedsiębiorców”, pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Kopaczyńskiej-Pieczniak.