Emilia Bajson

radca prawny

W 2010 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc z wyróżnieniem pracę magisterską z zakresu zaskarżania uchwał organów spółdzielni mieszkaniowych i spółek, pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego. W latach 2012-2015 odbyła aplikację adwokacką  przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem adwokackim. Od 2018 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Praktykę zawodową rozpoczęła w 2009 r.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych w szczególności             z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego. Doświadczenie zdobywała także jako lider zespołu windykacji reprezentując Bank, nadzorując liczne postępowania egzekucyjne. Posiada umiejętności w zakresie reprezentowania klientów w postępowaniu arbitrażowym              i postępowaniu mediacyjnym. Interesuje się kwestiami związanymi z postępowaniem upadłościowym prowadzonym tak wobec osób prawnych jak i podmiotów indywidualnych.

Włada językiem angielskim.