Katarzyna Prusinowska

radca prawny

W 2012 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską z tematyki funkcjonowania agencji w obrocie gospodarczym w instytucie Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych, pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Pazdan.

W latach 2013-2015 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem radcowskim. Od 2016 r. czynnie wykonuje zawód radcy prawnego, będąc członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z renomowanymi kancelariami prawnymi, a od 2014 r. ściśle współpracując z Kancelarią P-Law Legal Advisors.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych w szczególności z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego. Zajmuje się wdrażaniem strategii procesowych w sprawach o roszczenia z udziałem przedsiębiorców branży budowlanej i inwestycyjnej oraz doradztwem w zakresie przewidywania ryzyk podejmowania określonych działań prawnych przed Sądami i Urzędami. Doświadczenie zdobywała także jako lider zespołu windykacji reprezentując grupę klientów funkcjonujących na rynku związanym z zarządzaniem nieruchomościami, nadzorując liczne postępowania egzekucyjne.

Włada językiem angielskim.