Katarzyna Czechuła

radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego nt. „Postępowanie nakazowe i upominawcze jako odrębny tryb procesu cywilnego”. Ukończyła aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Od grudnia 2006r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w świadczeniu usług prawnych z zakresu obrotu nieruchomościami, komercjalizacji oraz zagospodarowania nieruchomości, wsparcia przedsiębiorców w bieżącej działalności gospodarczej, ochronie danych osobowych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach sądowych z różnych dziedzin prawa (zarówno przed sądami cywilnymi jak i administracyjnymi), w tym z zakresu umów o roboty budowlane, sporów sąsiedzkich, prawa pracy.  Posiada doświadczenia w zakresie tworzenia i funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Włada językiem angielskim.