Maria Nowakowska

adwokat

W 2015 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2017-2019 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie ukończoną pozytywnie zdanym egzaminem adwokackim.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Włada językiem angielskim.