Monika Iwaniak-Jeziorowska

adwokat

W 2006 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego Unii Europejskiej, pod kierunkiem prof. Ryszarda Skubisza.
Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w dziedzinie windykacji należności i postępowania egzekucyjnego. W latach 2010-2012 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie ukończoną pozytywnie zdanym egzaminem adwokackim. Przez okres aplikacji zdobywała praktykę z zakresu postępowań sądowych reprezentując klientów zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych.
Praktykę zawodową prowadzi od 2013 roku, koncentrując swoje zainteresowania zawodowe wokół tematyki postępowań sądowych w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego . Ma bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółdzielni mieszkaniowych, pełniąc jednocześnie przez kilka lat funkcję członka zarządu jednej z nich. Interesuje się tematyką ochrony danych osobowych, prowadzi szkolenia w tym zakresie.
Włada językiem angielskim.