Kancelaria świadczy pomoc prawną dla podmiotów zajmujących się nabywaniem i udostępnianiem nieruchomości użytkowych i mieszkalnych.

W tym zakresie prawnicy Kancelarii zajmują się wsparciem na poszczególnych etapach związanych z inwestycją, począwszy od nabycia gruntu poprzez fazę budowlaną, jak i na etapach późniejszych, dotyczących komercjalizacji nieruchomości.

Na tym polu Kancelaria zajmuje się prowadzeniem audytów prawnych (w zakresie nieruchomości, podmiotów prawnych i ich działalności), obsługą prawną w procesie budowlanym (kontrakty z wykonawcami), wsparciem przy oferowaniu powierzchni do wynajmu, dzierżawy, bądź udostepnienia na podstawie innych tytułów prawnych, obsługą już zawartych umów, jak również pomocą prawną przy bieżących czynnościach związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Współpraca z firmami deweloperskimi obejmuje również tworzenie i negocjowanie umów deweloperskich, pomoc prawną w ich obsłudze oraz prowadzenie spraw administracyjnych i sądowych, w tym spraw przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.