P-Law Legal Advisors

Kancelaria P-Law Legal Advisors specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów związanych z rynkiem nieruchomości. Zakres doradztwa świadczonego przez zespół prawników Kancelarii obejmuje wsparcie prawne na etapie przygotowawczym, inwestycyjnym (zarówno w ramach procesu deweloperskiego jak i spółdzielczego), na etapie komercjalizacji nieruchomości oraz w ramach bieżącej obsługi związanej z zarządzaniem nieruchomościami.

Usługi świadczone dla klientów przez Kancelarię obejmują pomoc prawną przy realizacji procesów związanych z podstawową działalnością przedsiębiorców, oraz kompleksową obsługę korporacyjno – organizacyjną. Kancelaria szczyci się bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również przed sądami powszechnymi w ramach obrony interesów pozwanych w postępowaniach grupowych.

Świadczenie pomocy prawnej na rzecz klientów obejmuje wykonywanie następujących czynności:

  • wsparcie prawne w negocjacjach
  • tworzenie projektów umów
  • opiniowanie projektów umów
  • obsługa prawna procesów due diligence
  • obsługa prawna procesów M&A
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • reprezentacja w postępowaniu przedsądowym i sądowym

więcej