Monika Piwonska

Monika Piwońska

radca prawny

W 2002 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc z wyróżnieniem pracę magisterską z zakresu prawa spółdzielni mieszkaniowych, pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego. W latach 2003-2006 odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie zakończoną pozytywnie zdanym egzaminem sędziowskim. Od 2006 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Praktykę zawodową rozpoczęła w 2001 r. Jako radca prawny zawód wykonuje od 2007 r. Od 2009 r. zajmuje stanowiska kierownicze w kancelariach prawnych, od kwietnia 2014 r. jako dyrektor zarządzający w Kancelarii P-Law Legal Advisors. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w tym w szczególności w zakresie deweloperskiego procesu inwestycyjnego oraz zarządzania i najmu nieruchomościami komercyjnymi. Zajmuje się także prawem handlowym, w tym obsługą procesów przekształceń i zmian korporacyjnych w ramach grup kapitałowych. Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie oceny niedozwolonych klauzul umownych, w tym w prowadzeniu postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Włada językiem angielskim i hiszpańskim.