Jedną ze podstawowych specjalizacji Kancelarii jest prowadzenie procesów. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie w tym obszarze, Kancelaria reprezentuje klientów w kilkuset sprawach zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Kancelaria legitymuje się nadto licznymi sukcesami w postępowaniach o charakterze szczególnym, takich jak postępowania:

  • administracyjne przed UOKiK,
  • sądowe przed SOKiK,
  • grupowe – reprezentacja pozwanych,
  • w przedmiocie uzyskiwania środków z funduszy promocji produktów rolno spożywczych.