Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw korporacyjnych swoich klientów. Segment ten dotyczy zarówno kapitałowych spółek handlowych jak i innych podmiotów korporacyjnych (fundacje, spółdzielnie, stowarzyszenia, związki pracodawców).

Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje w szczególności:

  • zakładanie oraz likwidacja podmiotów korporacyjnych,
  • doradztwo w zakresie zmian kapitałowych i osobowych,
  • doradztwo w zakresie funkcjonowania organów podmiotów korporacyjnych,
  • negocjacje kontraktów związanych z obrotem udziałami lub akcjami,
  • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej, w tym umów, statutów, zarządzeń i innych regulacji wewnętrznych.

Kancelaria oferuje również pełne wsparcie w procesach związanych ze zmianami kapitałowymi w podmiotach korporacyjnych, co odnosi się tak do spółek prawa handlowego (przekształcenia, podziały, transakcje M&A) jak i spółdzielni (w tym skomplikowanych pod względem prawnym i rachunkowym podziałów tych podmiotów).