Oferta pracy: Adwokat / Radca prawny

Kancelaria poszukuje Adwokata lub Radcy prawnego.

Miejsce pracy:

 • Warszawa, ul. Lwowska

Wymagania:

 • uprawnienia adwokata lub radcy prawnego
 • minimum 5-letnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu spraw sądowych
 • biegła znajomość języka angielskiego, w tym języka prawniczego,
 • umiejętność samodzielnej pracy, zdolności analityczne,
 • łatwość formułowania myśli,
 • umiejętność nawiązywania relacji,
 • terminowość i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa nieruchomości będzie dodatkowym atutem;

Oferujemy

 • pracę w przyjaznym, profesjonalnym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • atrakcyjne warunki współpracy – w tym doskonałą lokalizację biura Kancelarii
 • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych pod kierunkiem ekspertów
 • wspólną pracę w przyjaznym zespole, wsparcie doświadczonych prawników

Osoby zainteresowane współpracą, proszone są o przesłanie CV na adres z dopiskiem „adwokat / radca prawny”.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Monika Piwońska Kancelaria Radcy Prawnego P-Law Legal Advisors z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 5/11,
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgody na przetwarzanie danych,
  3. dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania Pani/Pana zgody,
  4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przeniesienia danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy: ,
  5. w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem,
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym; podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, proszę o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli:

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – Monika Piwońska Kancelaria Radcy Prawnego P-Law Legal Advisors z siedzibą w Warszawie, ul. Lwowska 5/11 00-660 Warszawa, moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, wizerunku, doświadczenia, wykształcenia, a także wszelkich innych danych podawanych w CV. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji, przeprowadzanej przez administratora. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO, przed wyrażeniem niniejszej zgody. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia zgody może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie/cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji, z wyjątkiem nierozpatrzenia kandydatury.